Voordelen van bemiddeling

In de hedendaagse cultuur en samenleving, trekken conflicterende partijen (zowel op professioneel als privé-vlak) veelal snel de kaart van de juridische weg om hun geschil te beslechten.

Dit zorgt niet alleen voor een systematische overbelasting van ons rechtssysteem, maar mondt daarenboven in het grote merendeel van de gevallen uit in een duur en tijdrovend proces.

Daarbij komt dat het resultaat van een uitspraak van de rechtbank omtrent een geschil, per definitie een winnaar en een verliezer kent. Dit terwijl in vele gevallen de conflicterende partijen nog een gezamenlijke toekomst kunnen en/of willen aangaan.

Maar mensen en bedrijven vergeten dat dit anders kan

Bemiddeling geeft een oplossing aan deze nadelen van het juridische proces.

De sleutel van bemiddeling ligt in volgende principes en voordelen:

  • Tussenpartijdige conflictoplossing (TPCO). De partijen gaan samen aan de slag, onder begeleiding van een erkend bemiddelaar, om hun conflict uit het verleden om te buigen naar een gezamenlijke constructieve visie (oplossing) op de toekomst.
 
  • Deze methodiek gaat uit van een WIN-WIN voor de deelnemende partijen. Op deze manier leggen ze hierbij het fundament voor een gezamenlijke duurzame relatie.
  • Dankzij het snellere proces van de bemiddeling, is deze methodiek niet alleen tijdbesparend, maar eveneens kostenefficiënt.
 
  • De bemiddeling gebeurt in een volledig vertrouwelijke setting. Alle betrokkenen (partijen, erkend bemiddelaar, raadsheren, deskundigen) onderschrijven en ondertekenen het vertrouwelijkheidsprotocol.

De partijen kunnen zich tijdens de bemiddeling laten bijstaan door hun raadsheren, evenals eventuele deskundigen ter ondersteuning in het geval van specifieke problematieken of conflictpunten.

Bouw / Schade-expert

De taak van een deskundige ligt erin om een schadegeval of dispuut grondig te analyseren op gebied van de oorza(a)k(en) en omvang ervan, evenals de gevolgen in kaart te brengen en de verantwoordelijkheden toe te wijzen. Op deze manier geeft de deskundige de betrokken partijen een objectieve kijk op het probleem en brengt hij de partijen samen tot een oplossing / overeenkomst.

Door middel van studie ter onderbouwing en een gedegen schriftelijke rapportage zal de expert zijn opdrachtgever (verzekeringsmaatschappij, verzekeringsmakelaar, organisatie (profit of non-profit), overheid, particulier,…) gedurende het gehele proces informeren en opvolgen tot afsluiting van het dossier.

Tijdens de meer dan 20 jaar ervaring in de bouw- en afvalsector, heeft Herman een brede expertise opgebouwd in het oplossen van complexe schadegevallen en disputen. Dit zowel in de bouwwereld en aanverwanten als in andere sectoren, zoals milieu, afval, en verschillende takken van de industrie.