De bemiddeling is een gestructureerd traject, gebaseerd op een aantal basisprincipes, waaraan de bemiddeling dient te voldoen.

De omkadering van de bemiddeling wordt beschreven in verschillende wetteksten en richtlijnen:

 • Europese richtlijn van 2008/52/EG 521/05/2008)
 • Europese gedragscode (EB FBC (18/10/2007)
 • Beroepsgeheim (art 458 SWB)
 • Bemiddelingswet art 1728 §1, lid3 Ger.W.

De erkend bemiddelaar dient ten allen tijde het proces van de bemiddeling te doen verlopen volgens deze basisprincipes.

 • Vrijwilligheid van de partijen
 • Vertrouwelijkheid van de bemiddeling en alle besproken zaken en documenten die tijdens de bemiddeling aan bod komen
 • Commitment (engagement) van de betrokken partijen (en hun raadsheren)
 • De erkend bemiddelaar is ten allen tijde:
  • Onpartijdig ten opzichte van de partijen
  • Onafhankelijk van de partijen
  • Neutraal ten opzicht van het conflict en de partijen

De erkend bemiddelaar is gehouden aan een ethische gedragscode, dewelke hij heeft onderschreven bij de Federale Bemiddelingscommissie.